Kariera

Kariera

Miejsce pracy: Olsztyn

Liczba etatów: 2

Visimind Ltd Sp. z o.o. jest firmą o międzynarodowym zasięgu, zajmującą się pozyskiwaniem i opracowywaniem zobrazowań dwu i trójwymiarowych w mobilnych technologiach fotogrametrycznych i teledetekcyjnych (skaning laserowy) w oparciu o zastosowanie systemów lokalizacji satelitarnej i nawigacji inercyjnej. Naszymi klientami są najwięksi operatorzy branży energetycznej, gazowniczej, drogowej i kolejowej. W związku z ciągłym rozwojem firmy i rozbudową działu software poszukujemy kandydata na stanowisko:

Programista C++

Zakres obowiązków:
  Implementacja nowych funkcjonalności oraz utrzymanie istniejących w autorskim systemie GIS. Do dodatkowych zadań należy prowadzenie dokumentacji technicznej, wyszukiwanie rozwiązań nietrywialnych problemów oraz ich analiza. Pracujemy w międzynarodowym zespole w metodyce Agile. Praktykujemy daily commity i code review. Nasi pracownicy mają realny wpływ na kierunek rozwoju oprogramowania.

Wymagania:
 • Bardzo dobra znajomość języka C++, mile widziana znajomość standardu C++11 i wyższych,
 • Dobra znajomość STL,
 • Doświadczenie w pracy z dowolnym systemem kontroli wersji (np. SVN, GIT),
 • Znajomość PostgreSQL (mile widziane również inne języki oparte na SQL),
 • Znajomość Microsoft Visual Studio,
 • Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym.

Mile widziane:
 • Doświadczenie w programowaniu w innych językach (głównie C#, Python),
 • Doświadczenie w programowaniu na system Windows (MFC),
 • Umiejętność programowania w OpenGL,
 • Doświadczenie w pracy z bibliotekami takimi jak: OpenCV, GDAL, IPP,
 • Znajomość oprogramowania klasy GIS (np. QuantumGIS, ArcGIS).

Oferujemy:
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • możliwość zatrudnienia w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • partycypowanie w projektach wykorzystujących nowoczesne technologie,
 • innowacyjne szkolenia wewnętrzne w ramach zakresu obowiązków,
 • przyjazną atmosferę i otwarte środowisko pracy,
 • jasno określoną ścieżkę kariery i awansu.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Zapraszamy do przesłania CV oraz listu motywacyjnego na adres : rekrutacja@visimind.pl

Miejsce pracy: Olsztyn

Liczba etatów: 1

Visimind Ltd Sp. z o.o. jest firmą o międzynarodowym zasięgu, zajmującą się pozyskiwaniem i opracowywaniem zobrazowań dwu i trójwymiarowych w mobilnych technologiach fotogrametrycznych i teledetekcyjnych (skaning laserowy) w oparciu o zastosowanie systemów lokalizacji satelitarnej i nawigacji inercyjnej. Naszymi klientami są najwięksi operatorzy branży energetycznej, gazowniczej, drogowej i kolejowej. W związku z ciągłym rozwojem firmy i rozbudową działu software poszukujemy kandydata na stanowisko:

Full Stack Developer

Zakres obowiązków:
  Implementacja nowych funkcjonalności oraz utrzymanie istniejących w autorskim systemie GIS. Do dodatkowych zadań należy prowadzenie dokumentacji technicznej, wyszukiwanie rozwiązań nietrywialnych problemów oraz ich analiza. Pracujemy w międzynarodowym zespole w metodyce Agile. Praktykujemy daily commity i code review. Nasi pracownicy mają realny wpływ na kierunek rozwoju oprogramowania.

Wymagania:
 • Bardzo dobra znajomość języka JavaScript oraz TypeScript (front end),
 • Co najmniej dobra znajomość HTML5 oraz CSS3,
 • Dobra znajomość C# 5.0, .NET 4.5.2, ASP MVC, ASP WebAPI (back end),
 • Znajomość PostgreSQL (mile widziane również inne języki oparte na SQL),
 • Znajomość Microsoft Visual Studio,
 • Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym,

Mile widziane:
 • Doświadczenie w pracy z systemem kontroli wersji GIT,
 • Znajomość frameworków GISowych takich jak OpenLayers,
 • Doświadczenie w pracy z node.js,
 • Znajomość IIS.

Oferujemy:
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • możliwość zatrudnienia w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • partycypowanie w projektach wykorzystujących nowoczesne technologie,
 • innowacyjne szkolenia wewnętrzne w ramach zakresu obowiązków,
 • przyjazną atmosferę i otwarte środowisko pracy,
 • jasno określoną ścieżkę kariery i awansu.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Zapraszamy do przesłania CV oraz listu motywacyjnego na adres : rekrutacja@visimind.pl

Miejsce pracy: Olsztyn

Liczba etatów: 1

Visimind Ltd Sp. z o.o. jest firmą o międzynarodowym zasięgu, zajmującą się pozyskiwaniem i opracowywaniem zobrazowań dwu i trójwymiarowych w mobilnych technologiach fotogrametrycznych i teledetekcyjnych (skaning laserowy) w oparciu o zastosowanie systemów lokalizacji satelitarnej i nawigacji inercyjnej. Naszymi klientami są najwięksi operatorzy branży energetycznej, gazowniczej, drogowej i kolejowej. Aktualnie poszukujemy osoby zaangażowanej, kompetentnej, otwartej na nowe wyzwania na stanowisko

Projektant linii elektroenergetycznych

Zakres obowiązków:
 • opracowywanie koncepcji, uzgadnianie projektów, tworzenie dokumentacji projektowej,
 • sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi opracowaniami projektowymi,
 • ocena i badanie stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych linii energetycznych, stacji i urządzeń elektroenergetycznych,
 • sporządzanie projektów instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych linii energetycznych, stacji i urządzeń elektroenergetycznych,
 • samodzielne wykonywanie prac projektowych z zakresu sieci elektroenergetycznych,
 • współpraca i konsultacje z klientami branży energetycznej.

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne (energetyka, elektryka, elektrotechnika lub pokrewne),
 • uprawnienia projektowe w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń,
 • znajomość infrastruktury sieciowej i standardów budowy sieci elektroenergetycznych,
 • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem napowietrznych linii energetycznych,
 • znajomość przepisów prawa budowlanego, energetycznego i przepisów branżowych,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zagadnień projektowych,
 • znajomość programów graficznych CAD.

Mile widziane:
 • znajomość oprogramowania klasy GIS - ArcGIS, QGIS,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • samodzielność, rzetelność, dokładność, zaangażowanie.

Oferujemy:
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • możliwość zatrudnienia w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • partycypowanie w projektach wykorzystujących nowoczesne technologie,
 • innowacyjne szkolenia wewnętrzne w ramach zakresu obowiązków,
 • przyjazną atmosferę i otwarte środowisko pracy,
 • jasno określoną ścieżkę kariery i awansu.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Zapraszamy do przesłania CV oraz listu motywacyjnego na adres : rekrutacja@visimind.pl

Miejsce pracy: Olsztyn

Liczba etatów: 5

Visimind Ltd Sp. z o.o. jest firmą o międzynarodowym zasięgu, zajmującą się pozyskiwaniem i opracowywaniem zobrazowań dwu i trójwymiarowych w mobilnych technologiach fotogrametrycznych i teledetekcyjnych (skaning laserowy) w oparciu o zastosowanie systemów lokalizacji satelitarnej i nawigacji inercjalnej. Naszymi klientami są najwięksi operatorzy branży energetycznej, gazowniczej, drogowej i kolejowej. Aktualnie poszukujemy kandydata na stanowisko

Operator wprowadzania danych 3D

Zakres obowiązków:
 • opracowywanie danych ze skanningu laserowego,
 • praca z plikami wektorowymi typu ESRI shapefile,
 • inwentaryzacja linii elektroenergetycznych,
 • opracowywanie map wektorowych.

Wymagania:
 • Wykształcenie techniczne, mile widziane kierunki: geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, geoinformatyka, energetyka, informatyka lub pokrewne,
 • znajomość języka angielskiego (min. w stopniu A2-Pre-Intermediate),
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność i silna motywacja do działania,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • znajomość oprogramowania QGIS, ArcGis, EWmapa, Autocad będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:
 • możliwość zatrudnienia w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • partycypowanie w projektach wykorzystujących nowoczesne technologie,
 • innowacyjne szkolenia wewnętrzne w ramach zakresu obowiązków,
 • przyjazną atmosferę i otwarte środowisko pracy,
 • jasno określoną ścieżkę kariery i awansu.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Zapraszamy do przesłania CV oraz listu motywacyjnego na adres : rekrutacja@visimind.pl

Miejsce pracy: Olsztyn

Liczba etatów: 1

Visimind Group jest przedsiębiorstwem o międzynarodowym zasięgu działania, zajmującym się pozyskiwaniem i opracowywaniem zobrazowań dwu i trójwymiarowych w mobilnych technologiach fotogrametrycznych i teledetekcyjnych (skaning laserowy) w oparciu o zastosowanie systemów lokalizacji satelitarnej i nawigacji inercyjnej. Naszymi klientami są najwięksi operatorzy branży energetycznej, gazowniczej, drogowej i kolejowej. W związku z ciągłym rozwojem firmy i rozbudową działu księgowości poszukujemy kandydata na stanowisko Księgowy do spółki należącej do grupy kapitałowej Visimind, obsługującej operacje lotnicze.

Księgowy

Zakres obowiązków:
 • prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z przepisami podatkowymi i rachunkowymi,
 • dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz innych sprawozdań dla instytucji zewnętrznych,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych zgodnie z UoR,
 • rozliczanie podatków VAT, CIT i PIT,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (GUS, ZUS, US, banki),
 • przygotowywanie zestawień i raportów na potrzeby Zarządu,
 • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • organizacja, koordynacja, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy.

Wymagania:
 • wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne z zakresu finansów i rachunkowości,
 • 3 letnie (wykształcenie wyższe) lub 6 letnie (wykształcenie średnie) doświadczenie w pracy na stanowisku samodzielnego księgowego w firmie produkcyjno-usługowej,
 • doskonała znajomość oraz umiejętność zastosowania w praktyce przepisów ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych, również międzynarodowych, ordynacji podatkowej, KPA,
 • praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych, przepisów prawnych związanych z zatrudnieniem, prawa ubezpieczeń społecznych,
 • dobra znajomość języka angielskiego (przynajmniej w stopniu komunikatywnym),
 • dobra organizacja pracy własnej, inicjatywa i konsekwencja w działaniu,
 • samodzielność w identyfikacji problemów i ich rozwiązywaniu, odpowiedzialność, rzetelność,
 • wysoki poziom umiejętności analitycznych i organizacyjnych,
 • znajomość programu Płatnik, pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.

Oferujemy:
 • stabilną i stałą pracę na pełen etat z możliwością awansu,
 • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego,
 • pracę w międzynarodowym środowisku,
 • przyjazną atmosferę i otwarte środowisko pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Zapraszamy do przesłania CV na adres : rekrutacja@visimind.pl

Miejsce pracy: Olsztyn

Liczba etatów: 2

Visimind Ltd Sp. z o.o. jest firmą o międzynarodowym zasięgu, zajmującą się pozyskiwaniem i opracowywaniem zobrazowań dwu i trójwymiarowych w mobilnych technologiach fotogrametrycznych i teledetekcyjnych (skaning laserowy) w oparciu o zastosowanie systemów lokalizacji satelitarnej i nawigacji inercjalnej. Naszymi klientami są najwięksi operatorzy branży energetycznej, gazowniczej, drogowej i kolejowej. W związku z ciągłym rozwojem firmy i rozbudową działu Hardware poszukujemy kandydata na stanowisko

Elektronik, Mechatronik, Serwisant

Zakres obowiązków:
 • czynny udział w projektach prowadzonych przez dział R&D (projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań),
 • diagnozowanie i naprawa urządzeń elektronicznych oraz sprzętu komputerowego,
 • udział w przeprowadzaniu testów opracowanych rozwiązań technicznych,
 • projektowanie i weryfikacja układów elektroniki,
 • przygotowywanie kabli, wiązek i przewodów,
 • lutowanie podzespołów elektronicznych.

Od kandydata oczekujemy:
 • wykształcenia min. średniego technicznego (elektromechanik/mechatronik/elektronik),
 • umiejętności posługiwania się narzędziami pomiarowymi (m. in. oscyloskop, miernik uniwersalny, zasilacz laboratoryjny),
 • znajomości języka angielskiego
 • zdolności manualnych i praktycznej znajomości serwisowania sprzętu IT,
 • umiejętność czytania oraz tworzenia schematów elektrycznych
 • dobrej znajomości rysunku technicznego,
 • komunikatywności, otwartości, wysokiej kultury osobistej,
 • znajomości bieżących zagadnień związanych z elektroniką oraz wiedzy o trendach i kierunkach rozwoju w elektronice,
 • atutem będzie znajomość programów projektowania 3D.

Oferujemy:
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w innowacyjnej firmie z wieloletnią tradycją i silnym uznaniem,
 • możliwość zatrudnienia w dużej międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,
 • przyjazną atmosferę i otwarte środowisko pracy,
 • ubezpieczenie grupowe i pakiet medyczny,
 • stabilną i stałą pracę na pełen etat,
 • pracę w międzynarodowym środowisku.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@visimind.pl z dopiskiem „praca hardware”