Kariera

Kariera

Miejsce pracy: Olsztyn

Liczba etatów: 1

Visimind Ltd Sp. z o.o. jest firmą o międzynarodowym zasięgu, zajmującą się pozyskiwaniem i opracowywaniem zobrazowań dwu i trójwymiarowych w mobilnych technologiach fotogrametrycznych i teledetekcyjnych (skaning laserowy) w oparciu o zastosowanie systemów lokalizacji satelitarnej i nawigacji inercyjnej. Naszymi klientami są najwięksi operatorzy branży energetycznej, gazowniczej, drogowej i kolejowej.

Operator ds. postprocessingu danych 3D

Zakres obowiązków:
 • opracowywanie danych ze skaningu laserowego,
 • kalibrowanie kamer fotogrametrycznych,
 • postprocessing GNSS,

Wymagania:
 • Wykształcenie techniczne, mile widziane kierunki: geodezja i kartografia, geoinformatyka, energetyka, informatyka lub pokrewne,
 • znajomość języka angielskiego (min. w stopniu A2-Pre-Intermediate),
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność i silna motywacja do działania,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zagadnień projektowych,
 • wielozadaniowość,
 • znajomość oprogramowania do postprocessingu danych, QGIS, AgiSoft będzie dodatkowym atutem.

Mile widziane:
 • znajomość oprogramowania klasy GIS - ArcGIS, QGIS,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • samodzielność, rzetelność, dokładność, zaangażowanie.

Oferujemy:
 • możliwość zatrudnienia w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • partycypowanie w projektach wykorzystujących nowoczesne technologie,
 • innowacyjne szkolenia wewnętrzne w ramach zakresu obowiązków,
 • przyjazną atmosferę i otwarte środowisko pracy,
 • jasno określoną ścieżkę kariery i awansu.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Zapraszamy do przesłania CV oraz listu motywacyjnego na adres : rekrutacja@visimind.pl

Miejsce pracy: Olsztyn

Liczba etatów: 1

Visimind Ltd Sp. z o.o. jest firmą o międzynarodowym zasięgu, zajmującą się pozyskiwaniem i opracowywaniem zobrazowań dwu i trójwymiarowych w mobilnych technologiach fotogrametrycznych i teledetekcyjnych (skaning laserowy) w oparciu o zastosowanie systemów lokalizacji satelitarnej i nawigacji inercyjnej. Naszymi klientami są najwięksi operatorzy branży energetycznej, gazowniczej, drogowej i kolejowej. W związku z ciągłym rozwojem firmy i rozbudową działu software poszukujemy kandydata na stanowisko:

Full Stack Developer

Zakres obowiązków:
  Implementacja nowych funkcjonalności oraz utrzymanie istniejących w autorskim systemie GIS. Do dodatkowych zadań należy prowadzenie dokumentacji technicznej, wyszukiwanie rozwiązań nietrywialnych problemów oraz ich analiza. Pracujemy w międzynarodowym zespole w metodyce Agile. Praktykujemy daily commity i code review. Nasi pracownicy mają realny wpływ na kierunek rozwoju oprogramowania.

Wymagania:
 • Bardzo dobra znajomość języka JavaScript oraz TypeScript (front end),
 • Co najmniej dobra znajomość HTML5 oraz CSS3,
 • Dobra znajomość C# 5.0, .NET 4.5.2, ASP MVC, ASP WebAPI (back end),
 • Znajomość PostgreSQL (mile widziane również inne języki oparte na SQL),
 • Znajomość Microsoft Visual Studio,
 • Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym,

Mile widziane:
 • Doświadczenie w pracy z systemem kontroli wersji GIT,
 • Znajomość frameworków GISowych takich jak OpenLayers,
 • Doświadczenie w pracy z node.js,
 • Znajomość IIS.

Oferujemy:
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • możliwość zatrudnienia w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • partycypowanie w projektach wykorzystujących nowoczesne technologie,
 • innowacyjne szkolenia wewnętrzne w ramach zakresu obowiązków,
 • przyjazną atmosferę i otwarte środowisko pracy,
 • jasno określoną ścieżkę kariery i awansu.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Zapraszamy do przesłania CV oraz listu motywacyjnego na adres : rekrutacja@visimind.pl

Miejsce pracy: Olsztyn

Liczba etatów: 1

Visimind Ltd Sp. z o.o. jest firmą o międzynarodowym zasięgu, zajmującą się pozyskiwaniem i opracowywaniem zobrazowań dwu i trójwymiarowych w mobilnych technologiach fotogrametrycznych i teledetekcyjnych (skaning laserowy) w oparciu o zastosowanie systemów lokalizacji satelitarnej i nawigacji inercyjnej. Naszymi klientami są najwięksi operatorzy branży energetycznej, gazowniczej, drogowej i kolejowej. Aktualnie poszukujemy osoby zaangażowanej, kompetentnej, otwartej na nowe wyzwania na stanowisko

Projektant linii elektroenergetycznych

Zakres obowiązków:
 • opracowywanie koncepcji, uzgadnianie projektów, tworzenie dokumentacji projektowej,
 • sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi opracowaniami projektowymi,
 • ocena i badanie stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych linii energetycznych, stacji i urządzeń elektroenergetycznych,
 • sporządzanie projektów instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych linii energetycznych, stacji i urządzeń elektroenergetycznych,
 • samodzielne wykonywanie prac projektowych z zakresu sieci elektroenergetycznych,
 • współpraca i konsultacje z klientami branży energetycznej.

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne (energetyka, elektryka, elektrotechnika lub pokrewne),
 • uprawnienia projektowe w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń,
 • znajomość infrastruktury sieciowej i standardów budowy sieci elektroenergetycznych,
 • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem napowietrznych linii energetycznych,
 • znajomość przepisów prawa budowlanego, energetycznego i przepisów branżowych,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zagadnień projektowych,
 • znajomość programów graficznych CAD.

Mile widziane:
 • znajomość oprogramowania klasy GIS - ArcGIS, QGIS,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • samodzielność, rzetelność, dokładność, zaangażowanie.

Oferujemy:
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • możliwość zatrudnienia w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • partycypowanie w projektach wykorzystujących nowoczesne technologie,
 • innowacyjne szkolenia wewnętrzne w ramach zakresu obowiązków,
 • przyjazną atmosferę i otwarte środowisko pracy,
 • jasno określoną ścieżkę kariery i awansu.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Zapraszamy do przesłania CV oraz listu motywacyjnego na adres : rekrutacja@visimind.pl

Miejsce pracy: Olsztyn

Liczba etatów: 5

Visimind Ltd Sp. z o.o. jest firmą o międzynarodowym zasięgu, zajmującą się pozyskiwaniem i opracowywaniem zobrazowań dwu i trójwymiarowych w mobilnych technologiach fotogrametrycznych i teledetekcyjnych (skaning laserowy) w oparciu o zastosowanie systemów lokalizacji satelitarnej i nawigacji inercjalnej. Naszymi klientami są najwięksi operatorzy branży energetycznej, gazowniczej, drogowej i kolejowej. Aktualnie poszukujemy kandydata na stanowisko

Operator wprowadzania danych 3D

Zakres obowiązków:
 • opracowywanie danych ze skanningu laserowego,
 • praca z plikami wektorowymi typu ESRI shapefile,
 • inwentaryzacja linii elektroenergetycznych,
 • opracowywanie map wektorowych.

Wymagania:
 • Wykształcenie techniczne, mile widziane kierunki: geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, geoinformatyka, energetyka, informatyka lub pokrewne,
 • znajomość języka angielskiego (min. w stopniu A2-Pre-Intermediate),
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność i silna motywacja do działania,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • znajomość oprogramowania QGIS, ArcGis, EWmapa, Autocad będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:
 • możliwość zatrudnienia w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • partycypowanie w projektach wykorzystujących nowoczesne technologie,
 • innowacyjne szkolenia wewnętrzne w ramach zakresu obowiązków,
 • przyjazną atmosferę i otwarte środowisko pracy,
 • jasno określoną ścieżkę kariery i awansu.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Zapraszamy do przesłania CV oraz listu motywacyjnego na adres : rekrutacja@visimind.pl

Miejsce pracy: Olsztyn

Liczba etatów: 1

Visimind Group jest przedsiębiorstwem o międzynarodowym zasięgu działania, zajmującym się pozyskiwaniem i opracowywaniem zobrazowań dwu i trójwymiarowych w mobilnych technologiach fotogrametrycznych i teledetekcyjnych (skaning laserowy) w oparciu o zastosowanie systemów lokalizacji satelitarnej i nawigacji inercyjnej. Naszymi klientami są najwięksi operatorzy branży energetycznej, gazowniczej, drogowej i kolejowej. W związku z ciągłym rozwojem firmy i rozbudową działu księgowości poszukujemy kandydata na stanowisko Księgowy do spółki należącej do grupy kapitałowej Visimind, obsługującej operacje lotnicze.

Księgowy

Zakres obowiązków:
 • prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z przepisami podatkowymi i rachunkowymi,
 • dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz innych sprawozdań dla instytucji zewnętrznych,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych zgodnie z UoR,
 • rozliczanie podatków VAT, CIT i PIT,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (GUS, ZUS, US, banki),
 • przygotowywanie zestawień i raportów na potrzeby Zarządu,
 • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • organizacja, koordynacja, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy.

Wymagania:
 • wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne z zakresu finansów i rachunkowości,
 • 3 letnie (wykształcenie wyższe) lub 6 letnie (wykształcenie średnie) doświadczenie w pracy na stanowisku samodzielnego księgowego w firmie produkcyjno-usługowej,
 • doskonała znajomość oraz umiejętność zastosowania w praktyce przepisów ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych, również międzynarodowych, ordynacji podatkowej, KPA,
 • praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych, przepisów prawnych związanych z zatrudnieniem, prawa ubezpieczeń społecznych,
 • dobra znajomość języka angielskiego (przynajmniej w stopniu komunikatywnym),
 • dobra organizacja pracy własnej, inicjatywa i konsekwencja w działaniu,
 • samodzielność w identyfikacji problemów i ich rozwiązywaniu, odpowiedzialność, rzetelność,
 • wysoki poziom umiejętności analitycznych i organizacyjnych,
 • znajomość programu Płatnik, pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.

Oferujemy:
 • stabilną i stałą pracę na pełen etat z możliwością awansu,
 • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego,
 • pracę w międzynarodowym środowisku,
 • przyjazną atmosferę i otwarte środowisko pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Zapraszamy do przesłania CV na adres : rekrutacja@visimind.pl

Miejsce pracy: Olsztyn

Liczba etatów: 2

Visimind Ltd Sp. z o.o. jest firmą o międzynarodowym zasięgu, zajmującą się pozyskiwaniem i opracowywaniem zobrazowań dwu i trójwymiarowych w mobilnych technologiach fotogrametrycznych i teledetekcyjnych (skaning laserowy) w oparciu o zastosowanie systemów lokalizacji satelitarnej i nawigacji inercjalnej. Naszymi klientami są najwięksi operatorzy branży energetycznej, gazowniczej, drogowej i kolejowej. W związku z ciągłym rozwojem firmy i rozbudową działu Hardware poszukujemy kandydata na stanowisko

Inżynier R&D

Zakres obowiązków:
 • projektowanie części mechanicznych (modelowanie 3D Autodesk Inventor),
 • budowa prototypowych konstrukcji systemu Visimind Mobile Maping,
 • tworzenie dokumentacji technicznej projektowanych części (rysunki wykonawcze, złożeniowe, montażowe) oraz dokumentacji projektowej,
 • utrzymanie wymaganego stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz sprzętu IT – diagnozowanie i naprawa usterek mechanicznych i elektrycznych,
 • linia wsparcia dla pracowników terenowych w kraju i poza jego granicami,
 • udział w przeprowadzaniu testów opracowanych rozwiązań technicznych.

Od kandydata oczekujemy:
 • wykształcenia min. średniego technicznego (elektromechanik/mechatronik),
 • dobrej znajomości rysunku technicznego,
 • umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami pomiarowymi,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy oraz skuteczności działania,
 • dobrej znajomości języka angielskiego, pozwalającej na swobodną komunikację w środowisku międzynarodowym oraz zrozumienie dokumentacji technicznej,
 • praktycznej znajomości serwisowania sprzętu IT,
 • praktycznego doświadczenia w zakresie konstrukcji mechatronicznych,
 • zainteresowań w obszarze Nowoczesnych Technologii oraz Fotografii,
 • komunikatywności, otwartości, wysokiej kultury osobistej,
 • odpowiedzialności, samodzielności i zaangażowania w wykonywaną pracę.

Oferujemy:
 • możliwość zatrudnienia w dużej międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • stabilną i stałą pracę na pełen etat,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w innowacyjnej firmie z wieloletnią tradycją i silnym uznaniem,
 • pracę w międzynarodowym środowisku,
 • przyjazną atmosferę i otwarte środowisko pracy,

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Zapraszamy do przesłania CV na adres : rekrutacja@visimind.pl