Aktualności

Nowy rok, nowa strona

Nowy rok zaczynamy od prezentacji nowej szaty graficznej strony internetowej

Kaizen - ciągłe doskonalenie i ustawiczne polepszanie procesu zarządzania i produkcji na wszystkich jego szczeblach zaowocowało stworzeniem nowego wyglądu strony internetowej będącej wizytówką Grupy Visimind.

Nowoczesna szata graficzna została stworzona i dopasowana do kolorystyki logo. Ostre krawędzie ramek podkreślają dynamizm zmian. Czernie i szarości pozwalają skupić się na treści i nie odciągają uwagi od doskonałej jakości zdjęć.

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi działami.