Bezpieczne, wydajne i odpowiedzialne za środowisko

 1. Śmigłowiec
  • loty patrolowe i obserwacyjne
  • obloty awaryjne
  • wycinanie i przycinanie drzew
  • konserwacja i budowa linii elektroenergetycznych
  • loty patrolowe
 2. Samolot
  • loty patrolowe
 3. BSP – bezzałogowe systemy lotnicze